Logo Závěsné balkony

 
 

   

Balkony a lodžie        

Technický popis výrobku

TVAR, ROZMĚR
Základní typy balkonů a lodžií jsou do rozměru 6000 x 1300, nebo 4500 x 1500. na přání zákazníka vyrobíme jakýkoliv tvar i rozměr. Po speciálním vystužení podlahy lze zhotovit i velkou pohodlnou terasu. V památkové zóně zhotovíme konstrukci nerozeznatelnou od stávajících např. betonových balkonů, které již na objektu jsou.

VÝŠKA ZÁBRADLÍ
Podle normy ČSN 74 3305 je výška zábradlí minimálně 1100 mm, jen ve výjimečných případech se liší a to tehdy, pokud určí projektant nebo architekt výšku zábradlí jinak.

HMOTNOST KONSTRUKCE
Hmotnost samotného balkonu se pohybuje dle množství doplňků a druhu konstrukce.
Pro představu zákazníka lze uvést váhu cca 55 kg/m2.

NOSNOST
Nosnost balkonu je vůbec nejdůležitější faktor, který na konstrukci je. Proto se dělají zátěžové zkoušky ve specializovaných laboratořích CSI. Užitné zatížení balkonů je 400 kg/m2.

KONSTRUKCE PODLAHY
Konstrukce podlahy balkonu může být vyrobena např. z nerezového, hliníkového nebo ocelového plechu. V nejčastější variantě se používá ocelový plech síly 4 mm s různými povrchovými úpravami, nebo kompozitní panel Debond. Podlaha je speciálně vyztužená tak, aby zákazník neměl pocit, že se pod ním konstrukce vlní nebo prohýbá.

PODLAHA - PODHLED
Většinou ( pokud nemá zákazník jiné přání ), bývá spodek podlahy balkonu zakryt světlým lakovaným plechem, aby se odráželo světlo do bytu, který je pod balkonem. Může být i jiný mat. například palubky, nebo co si zákazník zvolí.

KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ
Konstrukce zábradlí je opět dle výběru zákazníka, podle toho kterou variantu si vybere. Nejčastěji se používá konstrukce trubkový profil 50x30 jako zábradlí. Dle požadavků, může být vyrobeno samozřejmě zábradlí i ve stylu architektonickém.

VÝPLŇ ZÁBRADLÍ
Výplní zábradlí může být nekonečná škála, všechno záleží na vkusu a požadavku zákazníka. K výplni může být použit např. Lexan, tahokov, kompozitní panel Debond, bezpečnostní sklo, drátosklo, v imitaci dřeva deska Max univerzál, kulatina, pásovina a jiné…Všechny ovšem musí splňovat normy, které jsou pro výplň zábradlí stanoveny (např. rázovou zkouškou).

ZÁRUKA
Záruka balkonu je závislá na použité povrchové úpravě, avšak minimální doba záruky u všech balkonů je 6 let.

ODTOK VODY A SPÁD
Odtok vody je vyřešen podlahou ve spádu cca 20 mm/m. V přední části balkonu je upevněna okapnička, aby nedocházelo ke ztékání vody na spodní balkon. Uzavřenou vanu s odtokem nedoporučujeme, protože na podlaze se zdržuje velké množství nečistot a v zimním období při sněhových srážkách se sníh obtížně z balkonu odstraňuje. Na spodní okapničku je možno namontovat žlábek a odvod vody směrovat bokem, to uvítá především ten, kdo má pod balkonem truhlíky a voda mu způsobuje nepříjemnosti.

POŽÁRNÍ ODOLNOST
Na každou akci se řeší požární zpráva individuálně. Zprávu zpracovává požární technik, který vypracuje dokumenty, které jsou potřebné k vyřízení stavebního povolení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
Opět je několik variant povrchových úprav z kterých si zákazník může vybrat
- různé syntetické nátěry a nástřiky
- pozinkování šopováním
- žárové zinkování
- hliníková konstrukce opatřená komaxitem
- nerezová konstrukce
Při výběru pozinkované konstrukce doporučujeme provést vrchní nástřik, protože po čase začne konstrukce oxidovat a její dodatečný nátěr je náročný, jak fyzicky, tak i finančně.
Povrchové úpravy se dají i různě kombinovat, takže při určité kombinaci se balkon stane bezůdržbový a přitom cenově dostupný pro každého.

STATIKA ÚNOSNOSTI  ZDIVA
Bez dokumentu „Statika únosnosti“ není možné balkon nebo lodžii zavěsit. Proto statik musí určit systém a možnost zavěšení. Vždy existuje způsob, jak konstrukci uchytit do obvodového zdiva.

KOTVENÍ BALKONU A LODŽIE
Ke kotvení používáme dvě varianty:
1/ Kotvení přes zdivo.
U 1.varianty používáme šroubovici, která jde přes zdivo do místnosti.V místnosti se nasadí na šroubovice ocelová plotna o průměru 150 mm, síly 8 mm a z venkovní strany se nasune ucho od balkonu, to vše se spojí dohromady maticemi, které se zajistí proti povolení.
Na přání zákazníka může být plotna v pokoji zasekána do úrovně okolní zdi.
2/ Kotvení na chemické kotvy.
2. varianta se používá především v moderním stavebnictví a tato metoda je stále víc oblíbená. Je možno ji provádět jak na betonovou, tak i na zděnou výstavbu. Množství a průměr kotev musí určit statik. V případě, že se projeví různé obavy z pevností, to především u cihlového zdiva, provádí se trhací zkouška, která prokáže pevnost zdiva. Kotva na chemii je ovšem finančně náročnější, než je tomu u kotvení přes zdivo.

MONTÁŽ
- Před zateplením.
Tato varianta se používá především tehdy, pokud zákazník není pevně rozhodnut zda bude zateplení provádět. Balkony se namontují tak daleko od fasády, aby v budoucnu nebránily montáži tepelné izolace a nezpůsobily narušení fasády.
- Po zateplení.
Tato varianta je o něco dražší než varianta před zateplením. Je pracnější a používají se speciální háky a podložky, které se zabudují do fasády. Jakmile se demontuje lešení, zavěsí se balkony a je zaručeno, že nebudou poškozeny jak tomu u první varianty někdy bývá. Spokojeni jsou i fasádníci, neboť mají pouze rovnou plochu.
Postup práce: demontáž stávajícího balkonu, montáž lešení pro fasádu, navrtání háků a podložek pro balkony, montáž fasády, demontáž lešení, montáž balkonů, jejich usazení a vyvážení.
Jsou ovšem i případy, kdy zákazník má již zateplenou fasádu několik let a teprve teď se rozhodl, že si opatří balkon nebo lodžii. V takovém případě se fasáda vyřízne, namontují se háky se speciální krytkou. Meziprostor se vypění izolační pěnou a krytka se obtmelí. Tímto způsobem se opraví narušená tepelná izolace.

RYCHLOST MONTÁŽE
Rychlost montáže záleží především na typu staveniště a požadavcích zákazníka.
Montážní dělníci musí předem vyměřit, kde balkon bude kotven a navrtat zde speciální kotvy vybrané statikem. Tento proces trvá cca 2 hodiny. Samotné zavěšení balkonu trvá zhruba 1hodinu času.

NOVÝ OTVOR – VSTUP
Problémem není ani pokud zákazník požaduje zhotovit nový balkon na místě, kde doposud nebyl, nebo nový vstup. S naší speciální technikou, vyřežeme jakýkoliv otvor a to s přesností na mm. Hloubka řezu je možná až do 400 mm. Vyřezání vchodu do panelu 700x700 mm o síle 250 mm trvá cca 2 hodiny.

DEMONTÁŽ STARÉHO BALKONU
Často se stává, že má zákazník starý balkon, který mu už nevyhovuje ať už z hlediska bezpečnosti nebo velikosti. To se stává především tehdy, když se zateplí fasáda a balkon se tím najednou zmenší. Balkon odřízneme naší speciální řezací technikou, která balkon uřeže těsně u zdi. Tento balkon je pak uložen na skládku.

DILATAČNÍ SPOJE
Spoje jsou na výrobku vyřešeny konstrukčním systémem. Při montáži je řešen dilatační spoj pouze mezi balkonem a stávajícím zdivem a to speciální přechodovou lištou. Při zhotovení lodžie je nutno brát ohled na dilataci svislou, aby nedocházelo k praskání a poškození bočních stěn, jako tomu bývá u betonových lodžií.

PROSKLENÍ LODŽIE
Prosklení lodžie provádíme systémem Alumistr v různých variantách, které si zákazník zvolí. To záleží především na půdorysu konstrukce. Tento švédský systém se skládá především z nerezových a hliníkových profilů, takže nevyžaduje žádnou údržbu.

CERTIFIKACE
Všechny naše výrobky jsou opatřeny platnými výrobkovými certifikáty, které jsou vydány Centrem stavebního inženýrství a.s. Praha. Firma MRB je certifikována podle normy ISO 9001:2008 mezinárodně uznávaným certifikátem IQ Net pro výrobu a montáž balkonů.

DOPLŇKY
K našim balkonům je možné využít celou řadu doplňků, které přispějí k lepšímu pohodlí zákazníka. K nejčastějším doplňkům patří různé druhy otočných sušáků, sklápěcí sušáky, sklápěcí stolky a jiné. Podlahu je možné opatřit plastovým roštem.

ZASTŘEŠENÍ BALKONU
Balkon je možné zastřešit rovnou stříškou, nebo stříškou do oblouku. Na zastřešení se dá použít celá řada materiálů, podobně jako u výplně balkonů.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Při výběru balkonu je pro zákazníka samozřejmě rozhodující cena. Cenu je však možné určit, až po přesné specifikaci jednotlivé zakázky, protože se liší podle velikosti balkonu a typu balkonu, způsobu kotvení, množství, místa montáže, množství doplňků a jiné.
Proto je na každou zakázku zpracována nabídka ve více variantách podle požadavků zákazníka. Až se zákazník rozhodne pro konkrétní variantu a doladí se všechny doplňky stanovíme pevnou cenu.
Pokud se zákazník rozhodne pro některou z variant a nemá potřebnou částku k realizaci, může využít možnosti výroby balkonu na splátky. V takovém případě je dohodnut a podepsán splátkový kalendář a to bez navýšení splátek.