Montáž balkonu

Před zateplením

Tato varianta se používá především tehdy, pokud zákazník není pevně rozhodnut zda bude zateplení provádět. Balkony se namontují tak daleko od fasády, aby v budoucnu nebránily montáži tepelné izolace a nezpůsobily narušení fasády.

Po zateplení

Tato varianta je o něco dražší než varianta před zateplením. Je pracnější a používají se speciální háky a podložky, které se zabudují do fasády. Jakmile se demontuje lešení, zavěsí se balkony a je zaručeno, že nebudou poškozeny jak tomu u první varianty někdy bývá. Spokojeni jsou i fasádníci, neboť mají pouze rovnou plochu.
Postup práce: demontáž stávajícího balkonu, montáž lešení pro fasádu, navrtání háků a podložek pro balkony, montáž fasády, demontáž lešení, montáž balkonů, jejich usazení a vyvážení.
Jsou ovšem i případy, kdy zákazník má již zateplenou fasádu několik let a teprve teď se rozhodl, že si opatří balkon nebo lodžii. V takovém případě se fasáda vyřízne, namontují se háky se speciální krytkou. Meziprostor se vypění izolační pěnou a krytka se obtmelí. Tímto způsobem se opraví narušená tepelná izolace.

Rychlost montáže

Rychlost montáže záleží především na typu staveniště a požadavcích zákazníka.
Montážní dělníci musí předem vyměřit, kde balkon bude kotven a navrtat zde speciální kotvy vybrané statikem.
Tento proces trvá cca 2hodiny. Samotné zavěšení balkonu trvá zhruba 1hodinu času.

Více informací

MRB Sazovice, spol. s r. o.

Sazovice 191, 763 01

Balajka Jiří, vedoucí střediska

+420 577 112 516
+420 602 553 732
balajka@mrb.cz