Technický popis výrobku a montáže

ODTOK VODY A SPÁD

Odtok vody je vyřešen podlahou ve spádu cca 20 mm/m. V přední části balkonu je upevněna okapnička, aby nedocházelo ke ztékání vody na spodní balkon. Uzavřenou vanu s odtokem nedoporučujeme, protože na podlaze se zdržuje velké množství nečistot a v zimním období při sněhových srážkách se sníh obtížně z balkonu odstraňuje. Na spodní okapničku je možno namontovat žlábek a odvod vody směrovat bokem, to uvítá především ten, kdo má pod balkonem truhlíky a voda mu způsobuje nepříjemnosti.

Technický popis výrobku

Název výrobku

Závěsné ocelové balkony firmy MRB Sazovice, spol. s r.o. s podlahou Cetris/OSB a kompozitním panelem Debond

Popis výrobku

Ocelové závěsné balkony sestávají z podlahy, nosičů výplně zábradlí, zábradlí, výplně zábradlí, závěsných táhel. Podle speciálních požadavků může být balkon doplněn ocelovou stříškou s výplní a prodloužení závěsného háku v závislosti na zateplení domu. Na přání zákazníka může být spodní část podlahy balkonu zakryta.

Rozměry

Balkony vyrábíme v rozměrech a tvaru dle přání zákazníků. Základní typy balkonů a lodžií jsou vyráběny do rozměru 6000 x 1500 mm. Dle individuálních přání zákazníka a s ohledem na místo instalace jsme schopni vyrobit balkóny velkých rozměrů nad standardních 6000 x 1500 mm či atypických tvarů.

Zkoušky

Balkony jsou certifikovány autorizovanou osobou - CSI Zlín, k certifikátu je vydáno stavební technické osvědčení.

Popis součástí

Podlaha je vyrobena z ocelových profilů normy ČSN 11 373/EN 10025. Ve spodní části je vyztužena podélným a příčným žebrováním v počtu závislém na velikosti balkonu. Nášlapnou plochu tvoří cementotřísková deska Cetris nebo deska OSB a na ní je nalepen kompozitní panel Debond (hliníkový plech, pozinkovaný plech apod.).

Nosič výplně je z materiálu L 40x40x4mm normy ČSN 11 373/EN 10025. Zábradlí vyrábíme z profilu dutého uzavřeného (jekl) 50x30x3 ČSN 11 373/EN 10025. Provedení zábradlí splňuje požadavky normy ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí.

Závěsné táhlo je z pásoviny 5x35 mm. Výplň balkonu je zvolena dle individuálního přání zákazníka: ocelové profily, lexanová výplň, tahokov, hliníkový kompozitní panel Debond, tabule ocelového plechu tl. 0,8, lepené bezpečnostní sklo Connex, všechny námi používané výplně splňují požární a bezpečnostní předpisy (normu ČSN 74 3305). V místě montáže jsou balkony uchyceny zavěšením na speciální  háky, které jsou přikotveny v provedení mechanickém nebo chemickém jištění. Každý projekt je řešen samostatně dle posudku autorizovaného statika.

Povrchová úprava

Balkony dodáváme v povrchové úpravě, žárový zinek + polyuretanový nástřik, nebo práškovou vypalovací barvu komaxit dle vzorníku RAL ve variantách zvolených zákazníkem.

Užitné zatížení

Dle normy ČSN EN 1991 -1 -1 je užitné zatížení balkonů 4kN/m2.

Určení výrobku

Balkony jsou určeny do venkovních prostor pro bytové účely, snesou rozsah teplot -30 až +50°C a poskytujeme záruku odolnosti proti korozi 72 měsíců.

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Na každou akci se řeší požární zpráva individuálně. Zprávu zpracovává požární technik, který vypracuje dokumenty, které jsou potřebné k vyřízení stavebního povolení.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Opět je několik variant povrchových úprav z kterých si zákazník může vybrat

Při výběru pozinkované konstrukce doporučujeme provést vrchní nástřik, protože po čase začne konstrukce oxidovat a její dodatečný nátěr je náročný, jak fyzicky, tak i finančně.
Povrchové úpravy se dají i různě kombinovat, takže při určité kombinaci se balkon stane bezůdržbový a přitom cenově dostupný pro každého.

STATIKA ÚNOSNOSTI ZDIVA

Bez dokumentu „Statika únosnosti“ není možné balkon nebo lodžii zavěsit. Proto statik musí určit systém a možnost zavěšení. Vždy existuje způsob, jak konstrukci uchytit do obvodového zdiva.

KOTVENÍ BALKONU A LODŽIE

Ke kotvení používáme dvě varianty:

1/ Kotvení přes zdivo

U 1.varianty používáme šroubovici, která jde přes zdivo do místnosti.V místnosti se nasadí na šroubovice ocelová plotna o průměru 150 mm, síly 8 mm a z venkovní strany se nasune ucho od balkonu, to vše se spojí dohromady maticemi, které se zajistí proti povolení.
Na přání zákazníka může být plotna v pokoji zasekána do úrovně okolní zdi.

2/ Kotvení na chemické kotvy

2. varianta se používá především v moderním stavebnictví a tato metoda je stále víc oblíbená. Je možno ji provádět jak na betonovou, tak i na zděnou výstavbu. Množství a průměr kotev musí určit statik. V případě, že se projeví různé obavy z pevností, to především u cihlového zdiva, provádí se trhací zkouška, která prokáže pevnost zdiva. Kotva na chemii je ovšem finančně náročnější, než je tomu u kotvení přes zdivo.

MONTÁŽ

Před zateplením

Tato varianta se používá především tehdy, pokud zákazník není pevně rozhodnut zda bude zateplení provádět. Balkony se namontují tak daleko od fasády, aby v budoucnu nebránily montáži tepelné izolace a nezpůsobily narušení fasády.

Po zateplení

Tato varianta je o něco dražší než varianta před zateplením. Je pracnější a používají se speciální háky a podložky, které se zabudují do fasády. Jakmile se demontuje lešení, zavěsí se balkony a je zaručeno, že nebudou poškozeny jak tomu u první varianty někdy bývá. Spokojeni jsou i fasádníci, neboť mají pouze rovnou plochu.
Postup práce: demontáž stávajícího balkonu, montáž lešení pro fasádu, navrtání háků a podložek pro balkony, montáž fasády, demontáž lešení, montáž balkonů, jejich usazení a vyvážení.
Jsou ovšem i případy, kdy zákazník má již zateplenou fasádu několik let a teprve teď se rozhodl, že si opatří balkon nebo lodžii. V takovém případě se fasáda vyřízne, namontují se háky se speciální krytkou. Meziprostor se vypění izolační pěnou a krytka se obtmelí. Tímto způsobem se opraví narušená tepelná izolace.

RYCHLOST MONTÁŽE

Rychlost montáže záleží především na typu staveniště a požadavcích zákazníka. Montážní dělníci musí předem vyměřit, kde balkon bude kotven a navrtat zde speciální kotvy vybrané statikem. Tento proces trvá cca 2 hodiny. Samotné zavěšení balkonu trvá zhruba 1hodinu času.

NOVÝ OTVOR – VSTUP

Problémem není ani pokud zákazník požaduje zhotovit nový balkon na místě, kde doposud nebyl, nebo nový vstup. S naší speciální technikou, vyřežeme jakýkoliv otvor a to s přesností na mm. Hloubka řezu je možná až do 400 mm. Vyřezání vchodu do panelu 700x700 mm o síle 250 mm trvá cca 2 hodiny.

DEMONTÁŽ STARÉHO BALKONU

Často se stává, že má zákazník starý balkon, který mu už nevyhovuje ať už z hlediska bezpečnosti nebo velikosti. To se stává především tehdy, když se zateplí fasáda a balkon se tím najednou zmenší. Balkon odřízneme naší speciální řezací technikou, která balkon uřeže těsně u zdi. Tento balkon je pak uložen na skládku.

DILATAČNÍ SPOJE

Spoje jsou na výrobku vyřešeny konstrukčním systémem. Při montáži je řešen dilatační spoj pouze mezi balkonem a stávajícím zdivem a to speciální přechodovou lištou. Při zhotovení lodžie je nutno brát ohled na dilataci svislou, aby nedocházelo k praskání a poškození bočních stěn, jako tomu bývá u betonových lodžií.

PROSKLENÍ LODŽIE

Prosklení lodžie provádíme systémem Alumistr v různých variantách, které si zákazník zvolí. To záleží především na půdorysu konstrukce. Tento švédský systém se skládá především z nerezových a hliníkových profilů, takže nevyžaduje žádnou údržbu.

CERTIFIKACE

Všechny naše výrobky jsou opatřeny platnými výrobkovými certifikáty, které jsou vydány Centrem stavebního inženýrství a.s. Praha. Firma MRB je certifikována podle normy ISO 9001:2008 mezinárodně uznávaným certifikátem IQ Net pro výrobu a montáž balkonů.

DOPLŇKY

K našim balkonům je možné využít celou řadu doplňků, které přispějí k lepšímu pohodlí zákazníka. K nejčastějším doplňkům patří různé druhy otočných sušáků, sklápěcí sušáky, sklápěcí stolky a jiné. Podlahu je možné opatřit plastovým roštem.

ZASTŘEŠENÍ BALKONU

Balkon je možné zastřešit rovnou stříškou, nebo stříškou do oblouku. Na zastřešení se dá použít celá řada materiálů, podobně jako u výplně balkonů.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Při výběru balkonu je pro zákazníka samozřejmě rozhodující cena. Cenu je však možné určit, až po přesné specifikaci jednotlivé zakázky, protože se liší podle velikosti balkonu a typu balkonu, způsobu kotvení, množství, místa montáže, množství doplňků a jiné.
Proto je na každou zakázku zpracována nabídka ve více variantách podle požadavků zákazníka. Až se zákazník rozhodne pro konkrétní variantu a doladí se všechny doplňky stanovíme pevnou cenu. Pokud se zákazník rozhodne pro některou z variant a nemá potřebnou částku k realizaci, může využít možnosti výroby balkonu na splátky. V takovém případě je dohodnut a podepsán splátkový kalendář a to bez navýšení splátek.

Více informací

MRB Sazovice, spol. s r. o.

Sazovice 191, 763 01

Balajka Jiří, vedoucí střediska

+420 577 112 516
+420 602 553 732
balajka@mrb.cz